สำเนาสลิป หน้าที่ 9

posted on 31 Aug 2008 13:24 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

       

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปหน้าที่  9  ( อันดับที่ 201 - อันดับที่ 225 นะคะ ) 

 

201.  Exteen Auction Helps

วันที่  18  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 559.- บาท

ประมูลของแพนด้าญี่ปุ่น Exteen. / นาฬิกา

ประมูลโดยคุณกระเจียว โดดเดี่ยว Exteen.

เว็บบล็อก  http://krajiao.exteen.com/

202. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายพี่นุชชี่/

วันที่  19  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

บริจาคโดยผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

203.  Exteen Auction Helps

วันที่  19  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 2,121.- บาท

ประมูลของคุณหมูดี Exteen. / Snowball

ประมูลโดยคุณชัชวาลย์  [ CG]  Exteen.

เว็บบล็อก  http://cgengine.exteen.com/

204.  Exteen Auction Helps

วันที่  18  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 567.- บาท

ประมูลของคุณหนอน Exteen. / Esprit

ประมูลโดยคุณเฟ Exteen.

เว็บบล็อก  http://felony.exteen.com/

 

 205.  Exteen Auction Helps

วันที่  19  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 550.- บาท

ประมูลของคุณ Dubine Exteen. / แก้วน้ำ-ลูกอมนม

ประมูลโดย  คุณต้า Exteen.

เว็บบล็อก http://tar-13.exteen.com/

 

 206.  Exteen Auction Helps

วันที่  18  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 4,300.- บาท

ประมูลของคุณ SS Exteen. / ฟิกเกอร์คัสตอมโจ

ประมูลโดย  คุณ Jang Kha 

 

 207. คุณพรนภา  ดิลกปรีชากุล 

วันที่  17  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน 500.- บาท  

 

 208.  Exteen Auction Helps

วันที่  20  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 330.- บาท

ประมูลของคุณ หมอเถื่อน Exteen. / โปเกมอน-ชีโตส

ประมูลโดย  คุณ Miyago Exteen.

เว็บบล็อก http://miyago.exteen.com/

 

 209. คุณลีลายุทธ   ศรีกระจ่าง Thaifighterclub 

วันที่  20  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ 

-ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท  

-อุปกรณ์อำนวยความสดวก+เพิ่มความปลอดภัย  เป็นจำนวนเงิน 2,500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,000.- บาท

บริจาคในนามของ คุณ Juldas  สมาชิกบอร์ด Thaifighterclub.

 

210.  Exteen Auction Helps

วันที่  19  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 650.- บาท

ประมูลของคุณ ifew Exteen. / หนังสือ aday

ประมูลโดย  พี่โอ๋  ยายแม่บ้าน  Exteen.

เว็บบล็อก http://jmaneekul.exteen.com/

 

  211. คุณวีรชัย   พิทักษ์พัสดุ 

วันที่  20  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

  212.  คุณปารัชญ์  หลักคำ 

ไม่ทราบวันที่โอน

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  100.- บาท

213. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายพี่พลอย/ Exteen. 

ไม่ทราบวันที่โอนค่ะ 

บริจาคในส่วนของ - รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 10,800.- บาท

บริจาคในนามของ พี่น้อย ไดอารี่คลับ

ไดอารี่ คุณแม่   http://khunmae.diaryclub.com/

 214.  Exteen Auction Helps

ไม่ทราบวันที่โอนค่ะ

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 2,222.- บาท

ประมูลของคุณโตโต้ Exteen. / หนังสือ

ประมูลโดย  คุณซิกซ์ Exteen.

เว็บบล็อก random*  http://sixtyfive-thirtysix.exteen.com/

 

215. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายนักเดินทางตัวจิ๋ว Exteen/

วันที่  23  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,800.- บาท

บริจาคในนามของ พี่อ๊อฟและเพื่อนๆ

ผู้ระดมทุนคือ พี่อ๊อฟ เว็บบล็อกนักเดินทางตัวจิ๋ว  http://natta99.exteen.com/

216. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายพี่ตุ้มเป๊ะ Exteen/

วันที่  24  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,350.- บาท

บริจาคในนามของ พี่ตุ้มเป๊ะ  คุณหลู้  และคุณหนึ่ง

ผู้ระดมทุนคือ พี่ตุ้มเป๊ะ เว็บบล็อกมะรุมมะตุ้ม http://maroommatum.exteen.com/

 217.  Exteen Auction Helps

ไม่ทราบวันที่โอนค่ะ

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน 1,500.- บาท

ประมูลของพี่โอ๋ ยายแม่บ้าน Exteen. / สมุด

ประมูลโดย  themagician  Exteen.

เว็บบล็อก สถานนีปลายทางของฉันอยู่ที่ใด  http://ornny.exteen.com/

218. พนักงานบริษัท อาซาฮีเทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่  22  พฤศจิกายน   2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  1,300.- บาท

บริจาคในนามของ คุณ สุกัญญา ศาตรา

และเพื่อนๆ บริษัทอาซาฮีเทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด

219. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายคุณต๋อย Exteen/

วันที่  26  พฤศจิกายน   2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,000.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,500.-  บาท

บริจาคในนามของ คุณต๋อยและเพื่อนๆ

ผู้ระดมทุน คือ คุณต๋อย เว็บบล็อกรันทาโร่  http://runtaro.exteen.com/

 220. คุณ  FoN ~aMe~  

 วันที่  22  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

  221. คุณธัญธิรา จันทรานุวัฒน์ 

วันที่  24  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,000.- บาท

  222.  ภูมิพัฒน์  ลีนาวงศ์ 

วันที่  24  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้ออเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  500.- บาท

223.  ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม

วันที่  5  พฤศจิกายน   2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  2,400.- บาท

224.  คุณจารุณี

วันที่  7  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

  225.  คุณอรรถพล   จิตตะมัย 

วันที่  25   พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  3,000.- บาท