สำเนาสลิป หน้าที่ 11

posted on 31 Aug 2008 13:25 by thaisantisook in BankandSlip

  ตรวจสอบสลิปการโอนเงินบริจาคโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

เรียน  ท่านผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน

หลังจากที่ท่านโอนเงินบริจาคเข้าบัญชีไทยช่วยสันติสุขแล้ว  กรุณาถ่ายรูป หรือสแกนสลิปการบริจาค พร้อมทั้งลงลายมือชื่อระบุชื่ออุปกรณ์ช่วยรบที่ต้องการบริจาค เช่น รถจักรยานยนต์ เสื้อเกราะ เวชภัณฑ์ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มความปลอดภัยเป็นต้น ส่งสลิปการบริจาคนั้นมาที่ slip.thaisantisook@gmail.com

และทางแผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุขฯ จะส่งอีเมลตอบกลับพร้อมแจ้งลิงค์การตรวจสอบสลิปและบัญชีธนาคารให้กับท่าน  พร้อมลงบันทึกการแจ้งยอดเงินบริจาคและรายงานการส่งมอบอุปกรณ์ช่วยรบต่างๆ ให้แก่ท่านทราบทางอีเมลในวาระต่อไป

ขอขอบคุณทุกท่านในน้ำใจที่ร่วมสละให้ทหารหาญและตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและพระสยามเทวาธิราชจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสพแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงตลอดไป.

ด้วยความนับถือ

แผนกการเงินโครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2

slip.thaisantisook@gmail.com

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ช่วยรบ โครงการไทยช่วยสันติสุข ครั้งที่ 2 

              

       

       

   

  สำเนาสลิปการร่วมบริจาค สลิปหน้าที่  11 ( อันดับที่ 251 - อันดับที่ 275 นะคะ ) 

251.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สายหมอเชน/

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,000.- บาท

บริจาคในนามของ คุณมนุษย์กล่อง Exteen

เว็บบล็อก มนุษย์กล่อง  http://tarlomak.exteen.com/

252.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ  /สายพี่ทองโกลด์/

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  5,100.- บาท

บริจาคในนามของคุณโกวิท  ชูเจริญ

  253.  Exteen Auction Helps 

วันที่  1  ธันวาคม  2551

ประมูลของคุณมาสเตอร์แชมป์  / จุดกำเนิดเอ็กซ์ทีน

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  2,000.-  บาท

ประมูลโดย คุณ BESTZUYA'S TALES

254.  คุณปุ๊ก  ศิลามล และเพื่อนๆ

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในทุกรายการ  จำนวนเงิน  4,430.-  บาท

  255.  Exteen Auction Helps 

วันที่  26   พฤศจิกายน   2551

ประมูลของ  แฟ้มมัมมี่

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  150.-  บาท

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,850.-  บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  2,000.- บาท

ประมูลและบริจาคโดย หมอเชน

เว็บบล็อก หยินและหยาง http://aunlamun.exteen.com/

256.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย เทคนิคการแพทย์ เชียงใหม่ 47/

วันที่  27  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคในนามของน้องแอม และเพื่อนๆ เทคนิคการแพทย์ มช.47

257. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายแพนด้าญี่ปุ่น/

วันที่  22  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  6,066.- บาท

บริจาคโดย  ชมรมดนตรี บริษัท Summit Corporation

ผู้ระดมทุน คือ แพนด้าญี่ปุ่น Exteen

เว็บบล็อกเก่งกระเด้ง แพนด้าญี่ปุ่น http://kaeyjung.exteen.com/

258.  กลุ่มพนักงานบริษัทวีสทีออน

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,700.- บาท

 259.  ครอบครัวสมเชื้อ  

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

  260.  คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย บ้านพี่พลอย/ 

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  1,000.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณไพบูลย์  เรืองฤทธิ์ และครอบครัว

 

261. กลุ่มพนักบริษัทดีแทค

วันที่  2 ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  2,400.- บาท

บริจาคในนามของ คุณเบญจลักษณ์ นิจสุชัด และเพื่อนพนักงานบริษัทดีแทค

 

  262. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สาย บ้านพี่พลอย/ 

วันที่  1  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคในนามของ น้องออน Exteen เว็บบล็อก  http://onnbiot357.exteen.com/

  263. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สายนู๋เป๋อ/ 

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  10,000.-  บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  48.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  10,048.- บาท

บริจาคในนามของ นู๋เป๋อ และเพื่อนๆ

เว็บบล็อก เด็กจิตตก  http://casper077.exteen.com/

264.  Exteen Auction Helps 

วันที่  2   ธันวาคม   2551

ประมูลของไอ้แป้น / กิ๊ฟเซ็ต

สมทบทุนในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  1,325.-  บาท

ประมูลและบริจาคโดย คุณสโนวไวท์ กับเจ้าชายทั้งหก 

 เว็บล็อก http://a-place-4-my-head.exteen.com/

265. คุณจีระพันธ์  ไชยลาโภ

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  200.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  500.- บาท

266. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์ /สายท่านอัครกิตต์/

วันที่  26  พฤศจิกายน  2551

บริจาคในส่วนของ -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  11,813.- บาท

บริจาคในนามของท่านอัครกิตต์และญาติโยม

เว็บบล็อกบินเดี่ยว ; การผจญภัยในผ้าเหลือง  http://akkarakitt.exteen.com/

267. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย กุ้ง อ่างทอง/

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  750.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  750.- บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  1,500.- บาท

บริจาคในนามของ กุ้งและเพื่อนๆ

เว็บบล็อก  http://usleeping.exteen.com/

268. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย หมอเชน/

วันที่  3   ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  300.- บาท

บริจาคในนามของ ชมรมเด็ก และ ชมรมโยคะ ศูนย์กีฬาบางมด กรุงเทพฯ

ผู้ระดมทุน น้องอู๋ + น้องธง Exteen  http://nitineew.exteen.com/

  269.  กลุ่มพนักงานบริษัทวีสทีออน   

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  850.- บาท

  270. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย พี่เก๋/   

วันที่  1  ธันวาคม  2551

ยอดที่ 1   สมทบทุนเสื้อเกราะ    8,200.-  บาท

ยอดที่ 2   สมทบทุนเสื้อเกราะ   3,708.-  บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น   11,908.-  บาท

ผู้ระดมทุน คือ พี่เก๋ Exteen เว็บบล็อก http://kaeyjung.exteen.com/

271. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย หลายย่าโม/

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  6,150.- บาท

ผู้ระดมทุน คือ พี่โก้+พี่ยุทธ เว็บบล็อกมังกรซ่อนกาย http://gotoknow.org/blog/yut2551/

272. คุณสุนทรี  เต็มวิสุทธิ์กุล

วันที่  23  ตุลาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -เสื้อเกราะ  เป็นจำนวนเงิน  400.- บาท

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  400.- บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  800.- บาท

273. คุณวันวิสาข์  สิริโยธิน

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -ยาเวชภัณฑ์  เป็นจำนวนเงิน  1,500.- บาท

274. คณะกรรมการเสื้อเกราะ /สาย หมอแอ๊นท์/

วันที่  3  ธันวาคม  2551

เสื้อเกราะ 3800 บาท
รถมอเตอร์ไซค์ 500 บาท
ยาและเวชภัณฑ์ 500 บาท
อุปกรณ์การเรียน/กีฬา/ขนม 200 บาท

รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น  5,000.- บาท

275. คณะกรรมการรถจักรยานยนต์  /สาย บ้านพี่พลอย/

วันที่  2  ธันวาคม  2551

บริจาคในส่วนของ  -รถจักรยานยนต์  เป็นจำนวนเงิน  400.- บาท

บริจาคในนามของ  คุณนัดดา  ฉาบนาค